Tekstgrootte: Kies de grootte van de letter
WMO Cliëntenraad Hengelo | Aanspreekpunt voor iedereen!

Hengelose Politiek druk met steen niet met zorg

8 maart 2018

Persbericht – over de gemeenteverkiezingen 2018

“Hengelose Politiek druk met steen niet met zorg”
Terwijl 40% zorgbegroting is!

De WMO-CR heeft de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen gelezen, voor zover tot nu toe gepubliceerd. Tot onze verwondering moeten wij constateren dat, hoewel zo’n 40% van de Hengelose begroting bestemd is voor WMO zorg en rond 10% van onze bevolking daarop is aangewezen, er voor dit belangrijke onderwerp in de meeste verkiezingsprogramma’s nauwelijks aandacht is. Veel open deuren en nietszeggende teksten, veel nadruk op zelfredzaamheid en langer thuis blijven wonen met ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorg, maar weinig begrip voor broodnodige professionele zorg en ondersteuning.

Burger Belangen, SP en in mindere mate Pro Hengelo zijn positieve uitzonderingen. Zij geven in elk geval, blijk van betrokkenheid en kennis van zaken, hebben een visie op de toekomst en vragen aandacht voor overbelaste mantelzorgers.

BB heeft het over de vereenzaming en het uitblijven van goede vervoersvoorziening.  Pro-Hengelo vraagt extra aandacht voor de onafhankelijke cliëntondersteuner en ziet het belang van de cliëntenraden. SP wil dat het zorggeld duidelijk en herkenbaar geoormerkt blijft, heeft het over een menswaardige uitvoering en wil een goede vervoersregeling behouden. Daarnaast maken zij zich sterk voor baanbehoud en dat dit niet verschuift naar vrijwilligers/mantelzorgers.

VVD valt als het om zorg gaat duidelijk door de mand, geen enkele aandacht en heeft het nog over de AWBZ.

Het valt de WMO-CR op dat partijen veel kretologie gebruiken zonder aan te geven wat zij daadwerkelijk willen en geen enkele concreetheid geven over de hoe zij de WMO zien waar zoveel burgers om waardig te kunnen leven hun steun uit halen.

FacebookTwitterEmailPrint
Actualiteiten overzicht
©2021 WMO Cliëntenraad Hengelo | Webdesign: Elschotdesign
Ga terug naar boven