Tekstgrootte: Kies de grootte van de letter
WMO Cliëntenraad Hengelo | Aanspreekpunt voor iedereen!

Kort verslag bezoek Welzijn Ouderen Hengelo

1 oktober 2018

Kort verslag bezoek afvaardiging cliëntenraad WMO aan Welzijn Ouderen Hengelo

Op 22 augustus 2018  hebben 3 leden van de cliëntenraad een werkbezoek gebracht aan Welzijn Ouderen Hengelo (WOH). We werden ontvangen in ’t Swafert door Martina Visser (ouderenadviseur-individuele hulpverlening), Betsie Hullegie ( ouderenwerker-wijkgerichte activiteiten) en

Joke Brinkman ( ouderenconsulent-projecten en nieuwe ontwikkelingen). Alvorens met hen in gesprek te gaan hebben we eerst deelgenomen aan de hersengymnastiek die iedere woensdagochtend een uurtje wordt gegeven in ’t Swafert. Met enkele deelnemers is daarna kort gesproken over hun ervaringen met het gebruik van wmo-voorzieningen. Deze waren allen positief.

In het hier op volgend  gesprek met de medewerkers van WOH werd  verteld dat WOH een onderdeel is van Wijkracht. De naam WOH wordt nog steeds gebruikt omdat deze goede bekendheid geniet in Hengelo. Men maakt onderdeel uit van de drie wijkteams van Wijkracht en de onderlinge samenwerking is goed. Ook weet men als hulpverleners elkaar snel te vinden.

WOH richt zich erop dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven en wonen met een zo optimaal mogelijk welzijn. Uitgangspunt hierbij is dat ouderen zolang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen behouden ook als men gebruik maakt van zorg en dienstverlening.

Het werk van WOH  is in drie hoofditems op te delen:

  • Informatie en advies, met producten zoals het Zorgloket; de informatie wijzer, het preventief huisbezoek 75+, (speciale aandacht voor Turkse en Suryoye gemeenschap)
  • Ondersteuning en activering: ouderenadviseur (ook Turks en Aramees), het Alzheimer Cafe, Bezoekdienst Weduwen en weduwnaars, sport/bewegen, preventieve cursussen
  • Wijkaanpak en samenlevingsontwikkeling: tal van ontmoetingsmogelijkheden in de wijk, dagbesteding, deelname aan wijkoverleg en wijkserviceteams, ouderenpanels.

Het was een prettige kennismaking en we waren blij om te horen dat men druk doende is om in alle wijken goed toegankelijke activiteiten, ontmoetingsplekken voor ouderen te creëren.

Voor meer informatie over WOH kunt u de website bezoeken van Wijkracht Hengelo.

Yvonne Pas, lid wmo-cliëntenraad.

FacebookTwitterEmailPrint
Actualiteiten overzicht
©2021 WMO Cliëntenraad Hengelo | Webdesign: Elschotdesign
Ga terug naar boven