Tekstgrootte: Kies de grootte van de letter
WMO Cliëntenraad Hengelo | Aanspreekpunt voor iedereen!

Adviezen

De WMO Cliëntenraad Hengelo brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit. Hieronder treft u adviezen in PDF formaat, welke zijn te openen in Acrobat Reader.

Januari 2019

Parkeerkosten voor mantelzorgers

WMO cliëntenraad vraagt aandacht voor de extra en onnodige kosten mantelzorgers betaald parkeren centrum Hengelo.

Brief aan de gemeente van de WMO Cliëntenraad

November 2018

Skillz

WMO cliëntenraad vraagt aandacht voor Skillz en preventief werken in de Jeugdzorg om de veel duurdere instellingzorg te voorkomen.

Brief aan de gemeente van de WMO Cliëntenraad

Shuttle Bus ZGT

De WMO cliëntenraad vraagt aandacht voor het beter onder de aandacht brengen en de mogelijkheden van de Shuttle Bus ZGT

Brief aan de gemeente van de WMO Cliëntenraad

Antwoord gemeente:
Wat fijn dat de WMO-CR ons hierop attendeert. Onze pendelservicedienst is een mooie service, waar we ook best trots op zijn. Het is dan ook heel jammer dat velen nog niet op de hoogte zijn van deze service. We gaan kijken hoe we dit onder de aandacht kunnen brengen.

Oktober 2018

Vervoer

Brief aan de gemeente inzake boete regeling voor WMO vervoer

Brief aan de gemeente van de WMO Cliëntenraad
Reactie gemeente
Reactie gemeente (nov. 2018 per e-mail)

Augustus 2018

Stichting Informele Zorg Twente

Betreft ontwikkelingen Stichting Informele Zorg Twente

Brief aan de gemeente van de WMO Cliëntenraad

Regiovervoer WMO en het vervoer tussen de ziekenhuizen van het ZGT

Betreft regelmatig terugkerende problemen die burgers met zowel een WMO-indicatie vervoer als zonder indicatie ervaren.

Brief aan de gemeente van de WMO Cliëntenraad
Reactie gemeente

Juli 2018

Bezuinigingen in het Sociale Domein

Betreft adviesaanvraag WMO cliëntenraad interventieprogramma sociaal domein.

Brief Interventie Sociaal Domein

Mei 2018

Stand van zaken implementatie VN-verdrag

Van 12 december 2017 tot 9 januari 2018 heeft de VNG samen met Movisie een onderzoek gedaan onder gemeenten naar de stand van zaken implementatie VN-verdrag inzake rechten van personen met een beperking”. De WMO cliëntenraad is benieuwd of de Gemeente Hengelo hieraan heeft meegedaan en zo ja wat hun bevindingen ervan zijn en zo nee hoezo niet?

Resultaten nulmeting VN-verdrag handicap onder gemeenten

Bijlage:
Resultaten inventarisatie onder gemeenten naar stand van zaken implementatie VN-verdrag inzake rechten van personen met een beperking

Reactie op het Informeren over Twents Inkoopmodel

Reactie op het Informeren over Twents Inkoopmodel
Beantwoording gemeente

April 2018

Ongevraagd aandacht vragen voor leesbaarheid van de brieven die de gemeente naar haar burgers verstuurt

In samenspraak met ambtenaren en hun leidinggevenden is er gesprek geweest over de leesbaarheid van de brieven die de gemeente Hengelo naar haar burgers toestuurt. Met enige regelmaat ontvangt de WMO cliëntenraad signalen dat sommige burgers brieven van de gemeente niet of moeilijk kunnen begrijpen. …

Leesbaarheid brieven gemeente
Reactie gemeente
Antwoord WMO Cliëntenraad op reactie gemeente – 16 augustus 2018

Maart 2018

Ongevraagd aandacht vragen voor Het teveel verzamelen van persoonsgegevens bij de uitvoering van de WMO

Uit onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegeven bleek dat bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeenten meer persoonsgegevens verzamelen van mensen dan noodzakelijk voor hun zorgvraag. Dit is in strijd met de privacywetgeving …

Ongevraagd aandacht vragen voor Het teveel verzamelen van persoonsgegevens

Februari 2018

Onze vraag over betalen met pinpas in de regiotaxi

Reactie gemeente

Januari 2018

December 2017

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO
Het is verheugend vast te stellen dat de gemeente Hengelo over 2016 op alle fronten beter scoort dan over 2015. Hiervoor willen wij u graag onze complimenten geven. We zijn ook ingenomen met de wijze waarop de keukentafelgesprekken uitgevoerd worden en de tevredenheid hierover.

Het neemt niet weg dat wij nog een aantal vragen hebben. …

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO Dienstenbonnen Ongevraagd advies WMO-CR
Reactie gemeente

November 2017

Dienstenbonnen
Op de site van de gemeente Hengelo staat: “Op 1 januari 2018 gaat de regeling voor de dienstenbon veranderen. Op deze pagina vindt u binnenkort meer informatie over de nieuwe regeling.” De WMO-CR constateert dat slechts deze mededeling zonder verdere communicatie (veel) onnodige onrust met zich meebrengt daar burgers niet weten van hoe dan wel? …

Dienstenbonnen Ongevraagd advies WMO-CR
Reactie uit de samenleving
Reactie gemeente
Vervolgreactie WMO Cliëntenraad

Folder gemeente: ‘Geen dienstbonnen meer’

Oktober 2017

Afhandeling klachten WMO 2016

De WMO-CR is zeer geïnteresseerd in de wijze waarop de gemeente Hengelo met klachten de WMO betreffend omgaat en om hoeveel klachten het gaat per jaar. …

Afhandeling klachten WMO 2016
Reactie

Juni 2017

Toezicht en Handhaving Sociaal Domein
Verheugd constateert de WMO-CR dat er inderdaad actie gaat worden ondernomen om toezicht en handhaving daadwerkelijk in te zetten als instrumenten om te onderzoeken of de afgesproken kwaliteit van ondersteuning/zorg geleverd wordt en fraude en aanverwante zaken bestreden wordt. …

Toezicht en Handhaving Sociaal Domein

©2019 WMO Cliëntenraad Hengelo | Webdesign: Elschotdesign
Ga terug naar boven