Tekstgrootte: Kies de grootte van de letter
WMO Cliëntenraad Hengelo | Aanspreekpunt voor iedereen!

Bezorging Weekblad (update 16 augustus 2018)

8 augustus 2018

In het overleg van de cliëntenraad WMO kwam afgelopen maandag opnieuw ter sprake dat het Weekblad van Hengelo slecht bezorgd wordt.
Vele wijken ontvangen het weekblad niet.

Gevolg is dat burgers niet op de hoogte zijn van nieuws in Hengelo en dus ook niet van het nieuws en bereikbaarheid van o.m. de cliëntenraad.
Zij vinden dit geen goede zaak. Leden van de cliëntenraad ontvangen zelf het weekblad ook niet.

In overleg met de cliëntenraad heb ik besproken dat wij dit signaal neerleggen bij de afdeling communicatie van de gemeente.

Ik hoop dat het mogelijk is om aan dit probleem aandacht te besteden vanuit onze gemeente, in belang van onze burgers.

Reactie Gemeente:
Uiteraard zitten wij hier al lange tijd bovenop. Er zijn al verschillende maatregelen genomen en ook de Persgroep doet er zelf veel aan om de bezorging te verbeteren. Sinds begin dit jaar is er een nieuwe distributeur en het lijkt erop dat de klachten nu wat afnemen.

We blijven volop met de Persgroep in gesprek om de bezorging op peil te krijgen.

Vul de Poll op de homepage in of u het weekblad wel/niet ontvangt.

Update 30 april 2018:
Ongevraagde adviesbrief aan het college (PDF)

Update 8 augustus 2018:
Reactie gemeente (PDF)

Update 16 augustus 2018:
Antwoord van de WMO Cliëntenraad op reactie gemeente (PDF)

FacebookTwitterEmailPrint
Actualiteiten overzicht
©2021 WMO Cliëntenraad Hengelo | Webdesign: Elschotdesign
Ga terug naar boven